Pliki do pobrania

Osoby zainteresowane pobytem w Domu Pomocy Społecznej proszone są o wypełnienie poniższych załączników i dostarczenie ich do naszego domu maksymalnie na kilka dni przed planowanym przyjęciem. 

Pobierz pliki:

Zaświadczenie lekarskie osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS

Wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS