12.02.2021 r.
Przyjmujemy osoby skierowane zarówno przez G(M)OPS-y* jak i na podstawie umów prywatnych.

*Artykuł 65 Ustawy o Pomocy Społecznej daje Państwu możliwość kierowania osób tego wymagających do naszej placówki, z której od wielu lat z powodzeniem korzystają ośrodki pomocy społecznej z całej Polski.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zgodnie z zaleceniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz decyzją Dyrektora Domu w trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników i mieszkańców podjęto decyzję o zakazie odwiedzin w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach do odwołania. 

14.09.2020r.: 

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356, z późn. zm.) od 16 września 2020 roku warunkiem przyjęcia do domu pomocy społecznej będzie uzyskanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARSCoV-2

Przedmiotowe testy finansowane będą ze środków publicznych, a badania wykonywane będą przez laboratoria COVID, ujęte na liście opublikowanej na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid . 

Poniżej zamieszczamy opracowane przez Ministerstwo Zdrowia algorytmy proponowanego sposobu testowania dla osób samodzielnych i niesamodzielnych ze skierowaniem do Domu Pomocy Społecznej