Pobyt w naszym domu każdorazowo dostosowujemy indywidualnie do wybranej osoby.  Proponujemy dla naszych pensjonariuszy zamieszkanie stałe (długoterminowe) lub pobyty czasowe (np. dzienne, tygodniowe).

Nasz dom zapewnia dogodne warunki zarówno osobom aktywnym i samodzielnym, jednak odczuwających zmęczenie z powodu domowych obowiązków (pranie, sprzątanie, gotowanie), jak również osobom chorym lub niepełnosprawnym, potrzebującym stałej całodobowej opieki.