Pobyt osoby starszej/w podeszłym wieku wynosi 3 700 zł / miesięcznie.

Pobyt osoby przewlekle somatycznie chorej wynosi 4 100 zł / miesięcznie.

Szczegółowe informacje na temat dostępności miejsc oraz opłat obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach udzielane są pod nr telefonu (87)4209163 oraz drogą elektroniczną pod adresem dpswydminy@gmail.com